LANDBERGS-FASTIGHETER-AB.png

Företaget Lediga lägenheter Information Kontakt

Uthyrningspolicy för Landbergs Fastigheter AB

Uthyrningspolicyn gäller för alla som söker bostad hos Landbergs Fastigheter AB, både nya och interna sökanden. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende. En trygg ekonomi är viktigt för att vi ska kunna sköta om och utveckla våra lägenheter och bostadsområden på bästa sätt. Vi lägger stor vikt vid att få rätt kund till våra lägenheter och till respektive fastighet. Med detta menar vi att lägenhetens storlek och utrustning ska passa den eller de personer som skall bo där.

Vi tillämpar inte kösystem och vi förbehåller oss rätten att välja hyresgäst.

Krav för godkännande av hyresgäst

  • Sökande ska vara myndig för att få teckna hyreskontrakt.
  • Sökande ska ha fast inkomst från arbete, pension eller studiestöd från CSN.
  • Sökande får inte ha registrerade betalningsanmärkningar hos kronofogdemyndigheten.
  • Sökande med A-kassa godkännes, om minst 200 dagar återstår.

För att kontrollera om hyresgästen blir godkänd, finns följande rutiner

  • Sökande ska i förekommande fall lämna arbetsgivarintyg, intyg om inkomster.
  • Kreditupplysning inhämtas alltid från kronofogdemyndigheten.
  • Socialbidrag godkännes inte som inkomstgrund.
  • Det uppkommer alltid situationer där reglerna inte helt och hållet kan efterföljas, och i de fallen måste individuella bedömningar göras av vår personal.

Övrigt

Vid kontraktskrivning ska sökande kunna uppvisa giltig legitimation.

I samband med tecknande av hyresavtal ställer Landbergs Fastigheter AB krav på en giltig hemförsäkring.

Uthyrningdpolicy som pdf

                                                                                                      Copyright 2010 Landbergs Fastigheter AB