LANDBERGS-FASTIGHETER-AB.png

Företaget Lediga lägenheter Information Kontakt

Ordningsregler
Hyresgästen får inte föra oväsen eller utföra arbete på sådant sätt eller eljest uppträda så, att närboende därigenom kan störas. Detta kan medföra att kontraktet sägs upp för avflyttning samt skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med störningen.

Störningar

Mellan kl.22.00 och 07.00 alla dagar i veckan ska du undvika att störa dina grannar. Tänk på att inte borra eller att ha hög volym på tv eller stereo under dessa tider. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Låt heller inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det kan störa alla i fastigheten.

Dörrar och fönster i källare, på vind och i andra allmänna utrymmen skall hållas stängda.

Föremål får ej placeras i trapphus eller i andra allmänna utrymmen. Föremål skall endast förvaras i respektive förråd som tillhör hyresgästen.

Hyresgästen skall källsortera sina sopor i enlighet med de möjligheter som finns i fastigheten och till de uppsamlingsstationer som finns rekommenderat i ert område.

Tvättstugor
För allas trevnad är det viktigt att städa efter sig och rengöra ev. filter i torktumlare. Tvätt av mattor är ej tillåten då detta förstör tvättmaskinerna.

Lägenheten
Om lägenheten har renoverats på ett sätt som inte är fackmannamässigt eller om färgvalet är avvikande, blir hyresgästen skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick eller stå för kostnaden för återställandet.

Vid installation av tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller annan utrustning som kan tänkas skada lägenheten, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fackmannamässigt. Hyresgästen är ansvaring för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i hemförsäkringen.

Vill du själv utföra renoveringen har du som hyresgäst rätten att utföra ytskiktsrenoveringar (d.v.s. målning, tapetsering och golvläggning) om detta görs fackmannamässigt. Om lägenheten har renoverats på ett sätt som inte är fackmannamässigt eller om färgvalet är avvikande, blir hyresgästen skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick eller stå för kostnaden för återställandet.

Vid egen tapetsering skall tapeten vara av samma fabrikat, kvalitet och typ som i övriga huset. Färgen skall vara ljus och neutral. Målning på tapet godkännes enbart på tapet som är gjord för detta ändamål. För att undvika återställningsskyldighet skall hyresvärden kontaktas vid osäkerhet. Ombesiktning skall göras av hyresvärden efter iordningställande av lägenheten. Vid uppsättning av tavlor m.m. på väggarna bör endast x-krok användas. Ej expanderskruv till hyllor etc. Vid skador på lägenhet/lokal utöver normalt slitage är hyresgästen vid utflyttning skyldig att betala för återställande till ursprungligt skick.

Trägolv får ej blötstädas endast fukttorkas.
Där golvvärme är installerat bekostas elförbrukningen av hyresgästen om inget annat anges.

Vi ber dig observera att viss skötsel av lägenheten åligger hyresgästen, bla ska golvbrunnar rengöras med jämna mellanrum. Undvik att spola ner föremål i toaletten som kan förorsaka stopp i avloppet, typ tamponger, dambindor, topps etc.


Vid vanvård av lägenheten kan kontraktet sägas upp.

Trapphus och entréer:
För hyresgästers och städpersonals trivsel får ej saker ställas i trapphuset. Större föremål som cyklar, skidor och liknande kan hindra utryckningspersonal vid olyckstillfällen. Föremål i trapphuset kan också innebära en brandfara.

Miljö och källsortering

I sopkärlen som tillhör fastigheten får hushållssopor slängas.

Hyresgästen måste själv se till att övrigt avfall lämnas till närmaste Återvinningsstation:

  • Glasflaskor, samt övrigt glas
  • Plastförpackningar, mjuka och hårda
  • Metall, så som konservburkar m.m.
  • Batterier
Grovsopor så som möbler och sängar skall hyresgästen själv ombesörja att transportera till någon av kommunens återvinningscentraler.

För information om var närmaste återvinningsstation finns se

www.gastrikeatervinnare.se/

www.stockholm.se/avc

Tips för att spara vatten och energi:
Här kommer några enkla energisparåtgärder:
  • Blockera inte elementen med möbler.
  • Meddela oss om vattenkranar eller wc-stolar står och droppar/rinner.
  • Stäng av kranar när inte vatten brukas.

Ordningsregler som pdf

                                                                                                      Copyright 2010 Landbergs Fastigheter AB